AVG

Privacy reglement binnen unIQ HoogBegaafd

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). unIQ HoogBegaafd heeft haar privacy beleid AVG proof gemaakt.

Als je de website van unIQ HoogBegaafd bezoekt, gebeurt dit anoniem. Je kunt bijvoorbeeld informatie over het aanbod lezen of blogs. Met deze gegevens kan ik je niet identificeren. Afhankelijk waar jij je voor inschrijft of aanmeldt, zal aan jou gevraagd worden om gegevens in te vullen. Wij verwerken alleen gegevens die je aan ons hebt gedeeld of verstrekt. Deze gegevens kunnen omvatten:

  • NAW-gegevens
  • E-mail adres
  • Telefoonnummer
  • Bedrijfsnaam
  • Website adres

De verzamelde gegevens worden enkel gebruikt om contact met je te kunnen opnemen als je het contactformulier hebt ingevuld.

Waarom hebben wij deze gegevens nodig?

Indien je je e-mailadres of andere persoonsgegevens verstrekt, zullen we de gegevens enkel gebruiken voor het toesturen van onze nieuwsbrief, dan wel je vragen te beantwoorden via het contactformulier. Je bent uiteraard niet verplicht je persoonsgegevens bekend te maken op het moment dat je bij mij een dienst afneemt. Je hebt te allen tijde zelf de keuze of je je persoonsgegevens wilt invoeren of niet. Echter, om gebruik te kunnen maken van een aantal van mijn diensten is het invoeren van persoonsgegevens noodzakelijk. Deze gegevens heb ik nodig voor verschillende doeleinden, waaronder:

  • Je voornaam, achternaam en e-mail adres gebruiken we voor het toezenden van mijn nieuwsbrief.
  • Er bevindt zich altijd een afmeld link onder de nieuwsbrief van unIQ HoogBegaafd, zodat je je direct kunt afmelden.
  • Je NAW gegevens, mobiel, e-mailadres gebruiken wij om een factuur of offerte te kunnen maken nadat jij je hebt aangemeld via het inschrijfformulier.
  • Indien jij je aanmeldt via het contactformulier, nemen we op jouw verzoek contact met je op of plannen we een (kennismakings)- afspraak in. Wij bewaren gegevens via het contactformulier niet en deze worden elke maand verwijderd.
  • Gegevens die we wettelijk verplicht zijn om te bewaren, slaan we op een externe harde schrijf op en deze gegevens worden na het wettelijke termijn gewist.

Andere websites

Onze website kan links bevatten naar andere websites, dit kunnen collega‚Äôs, partners, YouTubevideo’s of andere websites zijn. Ons privacy beleid is alleen van toepassing op de unIQ HoogBegaafd website. Dus wanneer je deze links naar andere websites gebruikt, dien je ook hun privacy beleid te raadplegen als je volledig op de hoogte wilt zijn van hun privacy beleid.

Veiligheid

Alle persoonlijke informatie die je ons verstrekt, blijft veilig en vertrouwelijk. Dit beschermt je gegevens tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. We kunnen echter niet garanderen dat we elk risico van misbruik van je persoonlijke gegevens door anderen met kwade opzet kunnen uitsluiten. Bewaar je eigen inloggegevens op een veilige plek en neem onmiddellijk contact met ons op als je een ongeautoriseerd gebruik van je wachtwoord of een andere inbreuk op de beveiliging constateert.

Rechten en plichten

Je hebt altijd het recht op inzage van je persoonsgegevens of het recht om je persoonsgegevens te wijzigen of rectificeren. Hiertoe kun je een schriftelijk verzoek doen tot inzage.

Geen aansprakelijkheid

unIQ HoogBegaafd spant zich in om nauwkeurige en actuele informatie op de website op te nemen. unIQ HoogBegaafd geeft geen garantie dat de beschikbare informatie volledig of juist is. unIQ HoogBegaafd wijst iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade. De inhoud van deze pagina kan zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie zodat je mijn website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacyregels.